Letní tábor Oskar - Aktuality

21. 7. 2023 NOVÝ KRÁL A JEHO DRUŽINA

Panovalo napětí a vzrůstající rivalita mezi jarly. Bitva byla plná zuřivých soubojů, kde se na sebe vrhali s meči, bojovými sekyrami a štíty. Jarlové prokázali neohroženost a statečnost, bojovali s veškerou svou silou a odvahou. Když se prach z bitvy usadil bylo jasné, kdo převezme severské království.

18. 7. 2023 NAD NOVÝM KRÁLEM OTAZNÍK!

Jarlové se se svými osadami vraceli zpátky do domoviny a sbírali sílu na poslední bitvu. Některé osady získali nová území a bohatství, jiní utrpěli mírné ztráty, i tak není jasné, kdo bude novým králem Severu.

17. 7. 2023 KDO BUDE Z JARLŮ TEN NEJLEPŠÍ?

Jarlové se vydali na novou výpravu do vzdálených zemí. Během svého dobrodružství se potýkali s nepřáteli, překonávali překážky a získávali vzácné poklady. Každý z jarlů se snažil předvést svou sílu i bystrost. Zatímco jarlové podnikali své nájezdy, královny Astrid a Freyja pozorně sledovaly jejich činy a hodnotily jejich statečnost, schopnosti a loajalitu. Jarlové se museli vypořádat s nebezpečnými nepřáteli a překonávat nástrahy.

16. 7, 2023 NOVÉ VÁLEČNÉ VÝPADY

Jarlové diskutovali své úspěchy a přínos pro vikingské království. Z jejich vyprávění nebylo jisté, který z jarlů si zaslouží být králem, ač někteří se zdáli být vhodnější než ti druzí. Proto královny rozhodly, že nastal čas drancování do nových zemí.

15. 7. 2023 RAGNAR STŘEŽÍ OSUD JARLŮ

Duch krále Ragnara střežil celý proces a zasahoval do osudů jarlů, aby zajistil, že se objeví ten pravý nástupce. Když osady jarlů dosáhly vrcholu bojů, shromáždili se jarlové v sídle královny Astrid a Freyi, kde představili svá dobytá území a získaná bohatství.

14. 7. 2023 PŘÍPRAVY NA VYPLUTÍ

Přípravy na vyplutí jsou v plném proudu, před vyplutím do nových zemí si vesničané vyzkouší své schopnosti na vlastním území. Bude je čekat přespání i pod širákem? Vše záleží na úrovni vesničanů a jejich vedoucích.

13. 7. 2023 NOVÉ PLÁNY

Dnes se vesničané družili mezi svými a poznávali krásy okolí. Mezi tím jarlové a královny spřádali další plány a zvažovali možné výpravy.

12. 7. 2023 ZAKLÁDÁNÍ OSAD

Jarlové dlouho neváhali a pustili se do vytyčování, a zároveň chránění vlastních osad, polí, lesů a řek. Bitvy se odehrávaly na temných a rozbouřených mořích, kde plachtili vikingové na svých dlouhých lodích. Odehrávaly se i v lesích, kde byla důležitá strategie i odvaha bojovníků. Každý jarl chtěl prokázat svou sílu, proto zvětšoval své vikingské území. Když už nezbylo území, které by obsadily, vrátili se jarlové za královnami. Ty jim doporučily postavit velké dřevěné lodě a zvětšovat území na jiných ostrovech.

11. 7. 2023 ŠTÍTY PRO OSADY

Mezi jarly se rozhořel vášnivý boj o nárok na vládu. Dle královen Astrid a Freyi měl správný král prokázat schopnost obsadit a chránit vlastní území, drancovat cizí země a umět vyhrávat bitvy. Vláda vikingského království znamenala nejen sílu a bojovnost, ale také schopnost přinést bohatství a prosperitu do svých řad. Jarlové se svými osadami vytvářeli vlastní identity v podobě štítů.

10. 7. 2023 DORAZILI JSME NA TÁBOR

Táborníci šťastně dorazili na tábor.
V dávných dobách žil mocný král Vojtar, který bohužel padl v boji. Po jeho smrti začala vikingská říše pátrat po jeho dědici. Král měl dvě manželky, krásnou a statečnou Astrid a moudrou a diplomatickou Freyju. Obě královny se rozhodly, že naplní vůli svého zesnulého manžela a najdou nejsilnějšího a nejlepšího jarla, který by se stal novým králem.