21. 7. 2023 NOVÝ KRÁL A JEHO DRUŽINA

Panovalo napětí a vzrůstající rivalita mezi jarly. Bitva byla plná zuřivých soubojů, kde se na sebe vrhali s meči, bojovými sekyrami a štíty. Jarlové prokázali neohroženost a statečnost, bojovali s veškerou svou silou a odvahou. Když se prach z bitvy usadil bylo jasné, kdo převezme severské království.
Dnes byl jmenován nový král vikingské říše. Vše přijal s pokorou a slibem, že povede svůj lid k novým dobyvačným výpravám a k rozkvětu království. S podporou ostatních jarlů se stal symbolickým spojením vikingských hodnot a vedením, které bylo potřebné pro dobytí nových území a budování mocného království.