2006 - Vodní svět

V našem táborovém rybníku se to hemží spoustou živočichů. Ryby, žáby, raci, po hladině se klouže vodoměrka, nad rybníkem se vznáší vážka, a nad tím vším krouží čáp. Nejvíce je v rybníce samozřejmě ryb. Jenže u nás se v roce 2006 objevila rybka zlatá. Byla velice chytrá, uměla vše vyřešit, poradit a byla velmi oblíbená. A ještě jednu vlastnost měla. Splnila všechna přání. A tak se děti na táboře setkaly nejen s ní, ale i s ostatními obyvateli rybníka. Vodním králem (král všeho sladkovodstva a dravých řek), královnou vodních rostlin a ranní mlhy, nadrybnýn i podrybným. Zlatá rybka dávala hejnům (oddílům) každý den úkoly. První úkol byl zhotovit prut pro porybného. V dalších dnech si děti vylovily na svou udici úkol dne. Po dohodě s porybným (vedoucím oddílu) ho plnily. Pokud se jim to podařilo, zlatá rybka jim věnovala leknín na důkaz toho, že je úkol splněn. Děti mohly získat až 10 leknínů. Pokud během tábora získaly plný počet leknínů, zlatá rybka jim splnila jejich vymyšlená přání. Pokud se ale nepodařilo úkol splnit, část vybraného přání obdržel král sladkovodstva.Potřebné vybavení: pevná obuv, vybavení do deště, batoh a spacák.

Rok: 

 

Táborové hry, celotáborové hry, neboli CTH, představují tématické zaměření každého ročníku. Jde především o sjednodující linku celého chodu letního tábora a vše se ji podřizuje - kostýmy, výzdoba, příběh hry a především oddílové programy všech oddílů. Na letním táboře Oskar si každý rok vymýšlíme svá vlastní originální a neotřelá témata celotáborových her tak, abychom si je chtěli také zahrát, bavilo nás je vymýšlet a účast na našem letním táboře byla nejen nezapomenutelným zážitkem, ale i poučná a obohacující.