2003 - Ptačí říše - Yaykuri

V 15. století se z kmenů Huari a Čimú odtrhla skupina domorodců a odešla na východ k pramenům Amazonky. Když našli místo, které mělo dostatek pitné vody a místo ke stavbě chatrčí, usadili se tam. Překvapilo je soustředění velkého množství barevných ptáků, jako jsou rorýsi, tukani, kolibříci, či mucholovky a další nepřeberné množství jiných druhů, a proto ho nazvali Ptačí říše. Kmen sestával z několika rodů, které mají ve znaku jeden druh ptáka, kterého uctívají a zásadně ho neloví. Každý rok se připravují na slavnost bůžka slunce a snaží se ho získat. Každý z rodů už bůžka získal několikrát, ale každý rok se snaží znovu ho získat. Vědí, že to chce velkou přípravu a pak mají šanci stát se jeho vlastníkem. V tomto roce se hrála podobná hru, ve které měl jeden z rodů získat tuto trofej. Tábor se tedy rozdělil na rody (oddíly) a každý druhý den se zapojil do etapy, při níž oslovil 10 démonů. Démoni připravili úkoly a rod je musel splnit. Démoni byli rozmístěni po krajině a každý rod je musel nalézt. Pokud úkoly splnil, získal deset pírek a zaznamenal svůj výkon na magickou desku. Pokud nezískal všech 50 pírek, mohl je nahradit souběžnou soutěží o poledním klidu. Dostal-li se rod ke středu kruhu, mohl se ucházet o závěrečný boj o Bůžka slunce. Závěrečný závod byl rozdělen na dvě kategorie, ale bůžek byl jen jeden!

Rok: 

 

Táborové hry, celotáborové hry, neboli CTH, představují tématické zaměření každého ročníku. Jde především o sjednodující linku celého chodu letního tábora a vše se ji podřizuje - kostýmy, výzdoba, příběh hry a především oddílové programy všech oddílů. Na letním táboře Oskar si každý rok vymýšlíme svá vlastní originální a neotřelá témata celotáborových her tak, abychom si je chtěli také zahrát, bavilo nás je vymýšlet a účast na našem letním táboře byla nejen nezapomenutelným zážitkem, ale i poučná a obohacující.