7. 6. 2021 BUDE I KOUPÁNÍ

Prozatím jsou zprávy o hygienických opatřeních jenom kusé. My předpokládáme, že to bude stejné jako minulý rok. Pohyb v přírodě neomezený a asi zákaz koupání na veřejných koupalištích. Ale to je nám jedno. My máme novou přehradu plnou vody a bez lidí. Patnáct minut od tábora.