2.7.2009 ROZDĚLENÍ DO POSÁDEK

Ve stylu hry Lodě si kapitáni vybrali posádky svých lodí.