Letní tábor Oskar - Aktuality

21.9.2009 ZÁVĚREČNÉ UKOTVENÍ

Jedním z nejpříjemnějších okamžiků po skončení tábora je bezstarostné posezení na podzim. A o čem se hovoří? Samozřejmě o tom, co se povedlo a co ne. A také se probírá co a jak příští rok.

17.8.2009 PŘÍJEZD ODYSSEA NA ITHAKU

Dobrá věc se podařila a i přes nepřízeň Bohů dorazil Odysseus na Ithaku. Na ostrově pak se svou manželkou Penelope vyhodnotili vítěznou posádku a ostatní námořníky. To vše se stalo už včera.

15.8.2009 PENELOPE ODMĚŇUJE

Závěrečná etapa hry zatížila mozkové závity a po výrobě oběda i fyzickou kondici všech posádek. Penelope pak všechny spravedlivě odměnila.

14.8.2009 OLYMPIÁDA NA OSTROVĚ FAJÁKŮ

Nebylo důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Tak si her a zápolení užili všichni. A disciplíny? Hod diskem a oštěpem, štafetový běh, skok do dálky, jízda čtyřspřeží, zápas, běh těžkooděnců a souboj s pamětí.

13.8.2009 BANÁNOVNÍK

Dnes ráno neobjevily děti svačinu na obvyklém místě, ale plody jim vyrostly na podivném banánovníku.

12:8.2009 NEJMENŠÍ NA OSTROVĚ ZVÍŘAT

Včerejší celodenní výlet se vydařil. Nejmenší námořníci se vylodili na ostrově zvířat a zkontrolovali jednotlivé druhy a počet. Také vlastnoručně odebrali vzorky mléka.

10.8.2009 VEČERNÍČKY JSOU POLEDNÍČKY

Jednou z nejoblíbenějších aktivit tábora Oskar jsou bezesporu večerníčky. 4. turnus je změnil na poledníčky a probíhají tedy o poledním klidu. Večery jsou totiž určeny pro společné programy.

9.8.2009 ZÁSAH V PRAVOU CHVÍLI

Při proplouvání okolo jednoho ostrova si posádky všimly velkého požáru. A tak museli zasáhnout dobrovolní hasiči z Mirošova.

8.8.2009 UKRADNI KYKLOPŮM OVEČKU

Po náročném plnění úkolů, například chytání potravy (vajec)ze vzduchu, bylo třeba ukradnout kyklopům co nejvíce oveček. No a pak si po splnění náročné etapy dát třeba buřtíka.

7.8.2009 STAVBA TROJSKÉHO KONĚ

Před nastoupením do lodí si posádky na památku vyrobily maketu trojského koně.