Letní tábor Oskar - Aktuality

2. 8. 2020 ZAČÍNÁ 4. TURNUS

V pořádku jsme dorazili do Mexika. Hned večer jsme se seznámili s původními obyvateli a těšíme se, co přinesou další dny.

24. 7. 2020 OSLAVY OSKARIJCŮ

Oslavy z nalezení pokladu i ztraceného kmene byly bujaré. Nastal však čas se rozloučit a vyhodnotit nejsilnější jedince naší křehké aliance.

23. 7. 2020 HON ZA POKLADEM

Zkusili jsme poslední možnost. Vydali jsme se hledat nebezpečného banditu, který by mohl vědět o ztraceném kmeni více. Bandita nám však odkryl nečekané tajemství. U ztraceného kmene Oskarijců se nachází poklad. Mexičané o něm celou dobu věděli! Aliance mezi národy skončila a začal boj o čas a to i mezi jednotlivými tlupami. Každý chtěl skrytý poklad pro sebe.

22. 7. 2020 DOVEDNOSTI

Tenhle den jsme se všichni věnovali rozmanitým dovednostem.

21. 7. 2020 PROHLEDÁVÁNÍ ÚZEMÍ OSKARITOS

Čerství a odpočatí jsme dali hlavy dohromady a prozkoumali nasbírané informace. Nebylo pochyb, kde se kmen nachází. Akorát zbývalo prohledat les kousek po kousku. Na konci dne jsme i přesto neobjevili ztracený kmen Oskarijců. Opravdu byli výtečně schovaní. Přesto jsme se v pátrání nevzdávali.

20. 7. 2020 ČERPÁNÍ SIL

Pátrání po Los Šamanos bylo vyčerpávající a bylo dnes třeba načerpat síly, abychom mohli pokračovat v hledání ztraceného kmene. Proto jsme se dnes rozhodli pro klidnější den.

19. 7. 2020 KDO JE LOS ŠAMANOS?

Při lovu bizonů se cestou zatoulala Los Šamanos. Jelikož byla pojítkem mezi Mexičany a indiány snažili jsme se ji rychle najít. Nečekali jsme ani na úsvit, a i v noci jsme po ní pátrali. Naše úsilí se nám vyplatilo, jelikož jsme ji objevili i s novou informací o ztraceném kmeni Oskarijců.

18. 7. 2020 LOV BIZONŮ

Na výpravu jsme si zabalili skoro všechny zásoby a bylo třeba sehnat další zvěřinu pro naši alianci. Indián Hadí křídlo přinesl novinu o pasoucím se stádu bizonů nedaleko od nás. Vydali jsme se je ulovit a bojovali jsme statečně. Teprve večer jsme si uvědomili naši chybu a to, že jsme vykradli bizoní stádo Los Statkose.

17. 7. 2020 PÁTRÁNÍ V OKOLÍ

Bylo na čase vyslat pátrací skupiny do okolí, aby zjistili, co nejvíce o ztraceném kmeni Oskarijců. Skupiny jsme rozdělili podle našich schopností a dovedností a vydali se na výlet. Cesta byla dlouhá, a tak jsme i přespali pod širým nebem.

16. 7. 2020 PŘÍPRAVA ALIANCE

Dnes jsme se na území Los Oskaritos připravovali na nástrahy, které nás mohou cestou potkat. Učili jsme se tajné šifry, znamení, umění uzlů a připravovali tábor pro další přesun.