12.4.2010 POMOCNÍK

Možná už jste zapomněli, že velkým pomocníkem pro naší expedici je Tonny. To je kamarád, kterého už tři roky podporují vedoucí ze 4. turnusu na studiích. Bydlí v Ugandě a místní faunu ovládá dokonale. Určitě nám poskytne nějaké zajímavé informace.