Hobby turnus

TROPICKÝ VÝLET 22.8.11

I když teploměry ukazovaly velké horko, vyrazili jsme časně ráno do města Rokycaurion. To abychom se svlažili v místím koupališti. Naštěstí cesta vedla převážně lesem, a tak jsme vše bez úhony přečkali. No a k večeři jsme si tepelně upravilii oblíbené buřtíčky.

BERÁNCI Z PĚNY 21.8.11

Zatímco si další táborníci zdobili svá trička krásnými obrázky, ostatní zápolili na polích Aurionu. Potom jsme přivítali pěnové beránky, které nám přivezli hasiči z Mirošova. Den jsme zakončili výrobou smaltovaných šperků.

VÝPRAVA ZA POZNÁNÍM 20.8.11

Abychom lépe poznali Aurion, vydali jsme se do blízkého Mirošova a  v něm jsme si nakreslili místní pamětihodnost. Odpoledne část táborníků zdobila svá trička. Pak jsme si se vzduchovkou zalovili v lese. Také jsme se naučili vázat tábornické uzly. No a večer jsme si z ulovené zvěře připravili špízy na táboráku.

VÝROBA KOSTÝMŮ 19.8.11

Podle postav, které jsme získali předchozí den, jsme si vyrobili kostýmy. V nich jsme si chtěli zasoutěžit. Bohužel déšt byl nemilosrdný. Potom jsme šli lovit do lesa zvířátka a přepadlo nás dokonce krupobití. Ale veškeré nepřízně počasí jsme zdárně přečkali a můžeme pokračovat v naší hře.

23.8.2010 ZVÍŘE ZACHRÁNĚNO A VYPUŠTĚNO DO REZERVACE

Dopolední stopovaná nás zavedla až do misionářské vesnice. Nakreslili jsme místní kostelík a při tom zachytili šifrovaný dopis pytláků. Po jeho rozluštění nám nic nebránilo v tom, abychom zvíře vypustili na místě, kde se mu nic nestane. Na památku jsme si vyrobili totem a tričko s africkým motivem. Večer jsme zakončili naší úspěšnou expedici tancem a pojídáním čokoládového fondu.