2.TURNUS

22.7.2018 OSVOBOZENÍ LEBEDY

Dnes jsme museli vyluštit dnes několik šifer pro získání batohu na závěrečnou misi. Odemknutí jednotlivých kapes batohu nás posouvalo blíž k cíli. Po rozšifrování zámků jsme také získali svačinu, suroviny na vaření guláše a buzolu, která nás dovedla až do cíle. Společně jsme vysvobodili Lebedu, zrecyklovali poslední odpadky z lesa.
Podíleli jsme se také na záchraně Káněte lesního. Velké díky patří vedoucím, dětem a Záchranné stanici živočichů z Rokycan.