VÝROBA KOSTÝMŮ 19.8.11

Podle postav, které jsme získali předchozí den, jsme si vyrobili kostýmy. V nich jsme si chtěli zasoutěžit. Bohužel déšt byl nemilosrdný. Potom jsme šli lovit do lesa zvířátka a přepadlo nás dokonce krupobití. Ale veškeré nepřízně počasí jsme zdárně přečkali a můžeme pokračovat v naší hře.