TROPICKÝ VÝLET 22.8.11

I když teploměry ukazovaly velké horko, vyrazili jsme časně ráno do města Rokycaurion. To abychom se svlažili v místím koupališti. Naštěstí cesta vedla převážně lesem, a tak jsme vše bez úhony přečkali. No a k večeři jsme si tepelně upravilii oblíbené buřtíčky.