SNĚHOVÉ RADOVÁNKY 2. TURNUSU (15.3.11)

2. turnus pojednal přípravu tábora skutečně aktivně, a to na horách. Jen to házení sněhových koulí musí nahradit polystyrénovými.