SCHŮZKA 4. TURNUSU (3.3.11)

Všechny turnusy se již zakously do přípravy na tábor. Záběry jsou z informativní schůzky čtvrtého turnusu.