RYTÍŘI SVĚTLA 6. 8. 11

Rytířský slib:

Ve jménu Aurionu, jeho krále i poddaných-

Tímto se stávám rytířem světla, jen pravda už vyjde z hrdla mého, mé činy budou chránit bezbranné, rodinu říše i poddané. Barevné duchy posháním a světlo světu zachráním.