POZNÁVÁNÍ 7.7.11

Abychom pohlédli i za hranice Aurionu, vydali jsme se na různá místa a zmapovali nejen území, ale i zvířectvo a květenu.