OBJEVENÍ HRY AURION 26.7.11

Po příjezdu jsme při večerním shromažďování materiálu a herních podkladů objevili krabici tajemného vzhledu. Hra s názvem Aurion nebyla známa nikomu z vedoucích ani dětí. Neznaje pravidel jsme začali hrát…

Až poté se pravidla otevřela. A jedno základní z těchto pravidel zní: „Kdo začne hrát, nesmí přestat"!

Ponořili jsme se tedy do samotných útrob Aurionu plného skřítků, zlobrů, tajuplných mluvících stromů a králů.

Hra začala.