DOJELI JSME DOBŘE 18.8.11

Po strastiplné cestě plné nástrah jsme se dostali do Aurionu. V lese jsme získali obrázky postav, které nás budou provázet celý týden.