6.8.2010 ODBAVENÍ A PŘÍLET 4. TURNUSU

Odbavení na letišti HORACKOVO AIRPORT proběhlo bez problémů. Přílet do Afriky se podařil. Na místě jsme byli přijati profesorem Karlovy Univerzity,odborníkem na místní faunu. Byli jsme seznámeni s problematikou nálezu neznámého zvířete.