4.7.2014 VÝPRAVA

Abychom lépe poznali okolí našich savan, vydali jsme se do blízkého okolí. Někde jsme se dokonce pobratřili s místním obyvatelstvem. Počasí nám přálo, a tak jsme si po návratu opekli bizonní špekáčky.