31. 7. 2017 VÝLET

Po tolik spravených pohádkách jsme se rozhodli, že poznáme a navštívíme naši kouzelnou zemi z většího měřítka. PRoto jsme si sbalili do svého ranečku ubrousek plný dobrot a džbánek vody a vydali se na cestu. Každá skupina se vydala jiným směrem, abychom si mohli na závěr dne vzájemně předávat co nejvíce poznatků získaných během dne. Na takové pouti by naši cestovatelé jistě využili sedmimílové boty, ale to už je jiný příběh. Na konci dne jsme se vrátili zpátky do naší kouzelné osady a opekli jsme si buřtíky.