30.7.

Námořníci ráno vylovili v láhvi zprávu a prokletí pirátů tohoto ostrova. Dostali se tak blízko k jejich tetovacímu salónu, že mohli sledovat jejich malby na těle, které v následujícím dění hrály velkou roli. Námořníci museli přemoci piráty pomocí svých střelných zbraní a nalézt na jejich tělech tetování, která jim pomáhala rozluštit části šifry, díky které mohli zrušit prokletí a nechat je odejít na věčný spánek. Ukázalo se, že to byla posádka Rudovouse, která střežila další část pokladu. Námořníci došli v noci až k samotnému hrobu Rudovouse, kde se jim zjevil jeho duch, který jim dal další část pokladu.