27.7.2018 TŘÍDĚNÍ ODPADU

Jako každý správný táborník, i my víme, jak nakládat s odpadky. Pečlivě třídíme odpad, rozdělujeme jej podle materiálu a snažíme se tak naší Zemi, co nejvíce ulehčit. Jenže ne všem je ekologie blízká. Dnes jsme v okolí tábora objevili dopady špatného zacházení s odpadem. Vydali jsme se proto do boje se zlými bezdomovci. Dali jsme si za úkol nastolit rovnováhu ve třídění a co nejlépe náš les vyčistit. Náš boj se nám podařilo vyhrát, a když si náhodou nebyl nějaký táborník jistý, pomohl nám popelář, který poradil, jak správně třídit. Zahřál nás tak dobrý pocit, že jsme pro naši Zemi mohli něco dobrého vykonat.