26.7. Přípravy vrcholí

Dnes nám bohužel počasí nepřálo, a tak jsme se po včerejším velkém zahájení nevydali na Ostrov sirén, jak bylo domluveno, ale stihli jsme se zabydlet na ostrově Duerba, a před zítřejším vyplutí vyzdobit přídě, stěžně, plachty a zmenšeniny svých krásných korábů.
Zítra nás čeká Atlantida. Doufáme, že nikdo z námořníků nepřijde v boji s mořskými predátory ke zranění :).