25.7. První den na ostrově Duerba

Píše se rok 1723
Naše flotila byla po těžkých bojích opět obnovena o nové námořníky. Na ostrov jich připlulo kolem 60 ve dvou novodobých motorových korábech. Když všichni bezpečně zakotvili, ubytovali se do svých kajut, kde stráví několik dalších měsíců. Všichni byli obeznámeni, jak naše pravidla fungují a koho mají důkladně poslouchat. Flotilu řídí 4 kapitání – William Cop, Jack, Terina Von Arce a Petra Marina Morgan. Když se námořníci dozvěděli, jakého kapitána budou poslouchat, odvedli si je důstojníci na povinnou seznamovací prohlídku s okolím, na které se seznámili také například s lodními kuchaři, lékařem a především s náčelníkem flotily Lubomírem a jeho věrnou finanční dozorkyní a podporou Danou.
Na večer, když všichni námořníci usedli na pláži k ohni, se přiřítil jeden z důstojníků. Byl z něj cítit rum a pach zakouřené hospody. „Jsou v hospodě! Viděl jsem je na vlastní oči, jsou tam! Všichni tři! V tom se jeden z kapitánů zvedl a rychle odvedl důstojníka stranou, aby si vyposlechl všechny podrobnosti v soukromí, než je bude nováčkům prezentovat.
Když se vše uklidnilo, začal Kapitán Jack vyprávět dlouhý příběh plný legend, střelného prachu a také zrady, která otřásla životem nejednoho námořníka.
„Jmenoval se Kapitán Frederick „Rudovous“ Pritch a byl to můj nejlepší přítel. Avšak i on zjistil, že se mezi piráty bohužel nedá věřit ani svým vlastním dětem,“ pronesl po chvíli odmlky Jack a chystal se vyprávět dlouhý příběh o tom, co se stalo před 30 lety.