24. 7. 2020 OSLAVY OSKARIJCŮ

Oslavy z nalezení pokladu i ztraceného kmene byly bujaré. Nastal však čas se rozloučit a vyhodnotit nejsilnější jedince naší křehké aliance.