23. 7. 2017 ČERNOKNĚŽNÍKŮV HRAD

Orientace v mapě vesničanům moc nejde, přesto se všem podařilo dorazit na Černokněžníkův hrad včas a zaříkávadlem vysvobodit unesenou chechtající houbu. Dokonce uzavřeli smír s Černokněžníkem. Za odměnu si odvezli houbu do svých obydlí.