20.7.2012 PRVNÍ OTEVŘENÝ STŘET S DOMIŇÁKY

Při průzkumech již poražených měst narazili naši hrdinové, společně s obyvateli New Oskar City, na Domiňáky.