2. 7. 2017 ROZDĚLENÍ DO MĚST

Dvorní správce nám vysvětlil, že se musíme rozdělíit a obsadit jednotlivá města. Nejprve jsme však museli prokázat své schopnosti jako pekaři, zelináři, uzlaři, krejčí, sudaři či hrnčíři. Každé město se po té vybralo svůj erb a vlajku. Tak hurá do zápolení.