14.8.2012 VÝLET

Ani na celodenním výlětě jsme nezapomněli na to, jak sesbírat všechny potřebné informace a dovednosti proti Jokerovi.