14. 7. 2019 NARUBY

V neděli jsme zjistili, že je celý den naruby, proto se milí rodičové neděste, že se vaše děti neumí obléci. Nejen, že jsme započali den večerníčky a večeří, ale ani oblečení nepatří dnes tak, jak "má."
Dopoledne přivítala Švadlena odvážné družiny na hranicích svého kraje. Prozkoušela je v táborových dovednostech a seznámila je se svým řemeslem. Svou hravostí, kreativností a cílevědomostí jí dokázali, že je má pustit v putování za záchranou Světa her dále.
Odpoledne si zahráli vedoucí pod taktovkou dětí a poté přijela do tábora policejní hlídka, aby nám povyprávěla o své profesi. Na ni navázali místní dobrovolní hasiči, kteří zakončili prohlídku vozu a interaktivní přednášku o záchranářských postupech při požáru úprkem na opravdový zásah.