12:8.2009 NEJMENŠÍ NA OSTROVĚ ZVÍŘAT

Včerejší celodenní výlet se vydařil. Nejmenší námořníci se vylodili na ostrově zvířat a zkontrolovali jednotlivé druhy a počet. Také vlastnoručně odebrali vzorky mléka.