Letní tábor Oskar - Aktuality

21. 7. 2020 PROHLEDÁVÁNÍ ÚZEMÍ OSKARITOS

Čerství a odpočatí jsme dali hlavy dohromady a prozkoumali nasbírané informace. Nebylo pochyb, kde se kmen nachází. Akorát zbývalo prohledat les kousek po kousku. Na konci dne jsme i přesto neobjevili ztracený kmen Oskarijců. Opravdu byli výtečně schovaní. Přesto jsme se v pátrání nevzdávali.

20. 7. 2020 ČERPÁNÍ SIL

Pátrání po Los Šamanos bylo vyčerpávající a bylo dnes třeba načerpat síly, abychom mohli pokračovat v hledání ztraceného kmene. Proto jsme se dnes rozhodli pro klidnější den.

19. 7. 2020 KDO JE LOS ŠAMANOS?

Při lovu bizonů se cestou zatoulala Los Šamanos. Jelikož byla pojítkem mezi Mexičany a indiány snažili jsme se ji rychle najít. Nečekali jsme ani na úsvit, a i v noci jsme po ní pátrali. Naše úsilí se nám vyplatilo, jelikož jsme ji objevili i s novou informací o ztraceném kmeni Oskarijců.

18. 7. 2020 LOV BIZONŮ

Na výpravu jsme si zabalili skoro všechny zásoby a bylo třeba sehnat další zvěřinu pro naši alianci. Indián Hadí křídlo přinesl novinu o pasoucím se stádu bizonů nedaleko od nás. Vydali jsme se je ulovit a bojovali jsme statečně. Teprve večer jsme si uvědomili naši chybu a to, že jsme vykradli bizoní stádo Los Statkose.

17. 7. 2020 PÁTRÁNÍ V OKOLÍ

Bylo na čase vyslat pátrací skupiny do okolí, aby zjistili, co nejvíce o ztraceném kmeni Oskarijců. Skupiny jsme rozdělili podle našich schopností a dovedností a vydali se na výlet. Cesta byla dlouhá, a tak jsme i přespali pod širým nebem.

16. 7. 2020 PŘÍPRAVA ALIANCE

Dnes jsme se na území Los Oskaritos připravovali na nástrahy, které nás mohou cestou potkat. Učili jsme se tajné šifry, znamení, umění uzlů a připravovali tábor pro další přesun.

15. 7. 2020 ZAKOPÁNÍ VÁLEČNÉ SEKERY

Naši alianci dnes čekal nelehký úkol. Náčelnice Lví křídlo a Los Hlavos měli každý odlišný názor na to, jak postupovat k nalezení ztraceného kmene Oskarijců. Každá tlupa se snažila nasbírat, co nejvíce hlasů, které nikdo nechtěl dát jen tak zadarmo. Nakonec pomohl válečnou sekyru zakopat Los Šamanos a pomohl tak míru mezi tlupami.

14. 7. 2020 LOS OSKARITOS

Dnes jsme oťukávali naši novou alianci. Vyráběli jsme si svoje vlastní znaky prozkoumávali Los Oskaritos. Odpoledne jsme se šli svlažit do zdejších vod.

13. 7. SPOLEČNÝ CÍL OSKARIJCŮ (2.turnus)

V pořádku jsme dorazili na území Oskarijců. Přivítali nás zde milí domorodci. Indiáni v klidu u ohně počítají úlovky. Pro Mexičany byl však dnes velký den, objevili starodávný svitek, který jim dal útržky informací o tajném pokladu. Poklad je však ukryt u ztraceného kmene Oskarijců. Aby poklad mohli najít, potřebují pomoc indiánů. Proto se k nim přidají a dají dohromady zvláštní alianci. My jsme se rozhodli jim pomoci také a pod velením patronů se přidáváme za honbou za pokladem a hledáním ztraceného kmene.

11. 3. 2020 ZÁVĚREČNÉ OSÍDLOVÁNÍ

Dnes jsme se vydali po stopách pokladu Montezumi. Posádky rabovali jednu vesnici za druhou a nechávali za sebou jen pohromu a zkázu. Ve stejný okamžik se na jiném místě snažili vedoucí posádek rozluštit šifry podle různých indícií. Nakonec k nám Montezuma sestoupil a předal Cortésovi vládu. Cortés nás štědře odměnil a požádal nás o návrat. On sám ještě zůstane.