3.8.2013 ZÁVĚR

Galaxie Oskárius. Konečně. Posádka do ní doputovala po nekonečných 27 letech a mnoha zastávkách. Bohužel, podle skenerů je celé tvořená velkým polem asteroidů. Kdy by to byl čekal, když z ní do celého vesmíru vypouští Prach-y. Obával se této situace celé měsíce. Předběžné telemetrie poukazovaly na možné problémy, ale že to bude takhle zlé by ho nenapadlo ani v nejhorší noční můře. Bude se muset uchýlit k záložnímu plánu. "Martine, připravil jsi průzkumné lodě, jak jsem ti říkal?" "Jasně, šéfíku.", řekla postava s nepřítomným výrazem, očima upřenýma kamsi do dálky. Dělal to často. Jeden měl pocit, že ho vůbec neposlouchá a mohl by klidně odpovídat na otázku z minulého týdne. "Holy, interkom. Hovoří k vám kapitán. Dále nemůžeme pokračovat na palubě naší lodi, a proto jsem nechal pro každý průzkumný tým připravit malý průzkumný člun a Martin jeho pohon upravil na Prach-y, abyste se mohli v galaxii plné gravitačních proudů, nenadálých erupcí čisté energie a nekonečném minovém poli asteroidů vůbec pohybovat. Holy vám také aktualizovala navigační počítače, jelikož klasické navigační mapy nebudou v tomto prostředí fungovat. Čím budete blíže středu vesmíru, tím budou tyto ruchy a anomálie častější. Podle pověst je střed vesmíru tvoří čistě Prach-y. Senzory ve vašich člunech by měli na krátkou vzdálenost takovou koncentraci bez problémů zachytit. Připravte se na závěrečný průzkum galaxie Oskárius. Kvůli tomuto okamžiku jsme se všichni narodili a tvrdě trénovali. Jste nejlepší z nejlepších, jste má posádku a můžu vám říct jedno – jestli se někdo dostane do středu vesmíru, pak to budeme my. Bylo mi ctí s Vámi sloužit. První, kdo doputuje do středu vesmíru, vyšle signál ostatním. Hodně štěstí. Kapitán, konec." "Myslíš, že to dáme, šéfiku? Celkem bych se tam kouknul.", otočil se na něj Martin s výrazem zvláštního zájmu. "Rozhodně na to máme. Věřím svým lidem." 

Oslavy nebraly konce. Všude visely vlajky se symbolem jednoty a znakem agentury HOVA. Dokázali to. Posádka Willa Hilla dorazila Středu vesmíru. Pověsti byly pravdivé. Střed vesmíru byl tvořil Prach-y v podobě asteroidu, okolo něhož se vytvořila celá planeta pravděpodobně následkem jeho velkého gravitačního pole. Prach-y prýští se samého středu planety, postupně se uvolňuje do prostředí a díky velké vulkanické aktivitě a množství asteroidů v přilehlé galaxii Oskárius je vymršťován do celého vesmíru. Posádka úspěšně zvládla nelehký cíl a všichni byli štěstím bez sebe. Nikomu se ani nechtělo myslet na návrat domů. Čekalo je odměňování kapitánem. Na dnešní večer vyhlásil galavečer a bude odměňovat svou věrnou posádku medailemi, prachem, jídlem a pitím. Kdo by tomu byl věřil. Střed vesmíru opravdu existuje a my jej objevili. Já, hlavní kronikář a autor lodního deníku, bych o tom měl něco vědět. Byl jsem tehdy u toho, když kapitán Hill dostal zprávu z jednoho průzkumného letoun, sdělující, že byl Střed nalezen. Je to opravdu možné? Nechce se mi to o tom ani přemýšlet. A kolik jsme cestou zažili dobrodružství, panečku, to vám byla nádhera! Kolik vzniklo přátelství na život a na smrt. Dokonce i Martin s Holy se nakonec usmířili a ona mu odpustila. Jen náš kapitán si zachovává svou tvář a nenechá na sobě nic znát. Je koneckonců největší průzkumník všech dob, s tou nejlepší posádku, která kdy brázdila vesmír, Holy a Martinem, jejich novými členy nabytými v průběhu výpravy a nejskvělejší lodí Ettelea. Toto byla expedice do Středu vesmíru. Kdo tam nebyl, neuvěří.