19.11.2009 VYPUŠTĚNÉ MOŘE

Tak a je po všem. I to moře, kterým jsme letos pluli společně s Odysseem, je pryč. A tak druhému turnusu nezbývalo nic jiného, než očistit nářadí a náčiní, shrabat s paluby listí a vrhnout se myšlenkově do přípravy příštího roku.